Denise Fredette, N.D., F.O., A.P.

Bác sĩ trị liệu tự nhiên
Đào tạo nắn xương
Giáo Viên Giáo Dục Thể Chất

Trong những năm đầu của cuộc đời mình, Denise phát triển trong môi trường học tập vui vẻ thông qua các hoạt động thể chất khác nhau. Chuyển động trong chiều kích giáo dục thể chất, linh hồn cô sổi nổi với ý nghĩ làm sâu sắc kiến ​​thức về thế giới thu hút này. Do đó, đến khi phải quyết định một nghề, cô hoàn toàn tự nhiên lựa chọn giảng dạy giáo dục thể chất trong trường học.

Sau khi hạnh phúc chăm sóc hai đứa con tuyệt vời, và dành tất cả trái tim và thời gian của mình để nâng cao trong nhiều năm, một ngày Denise cảm thấy tiếng gọi trở về tập thể. Một điểm thu hút mới nảy sinh trong cô và cô quyết định trở lại việc học của mình. Cô nhận bằng Thạc sỹ tại Trường Quản trị, điều cho phép cô quay lại với thế giới giảng dạy trên nhiều cấp độ khác nhau. 

Sau nhiều năm tận tâm cho thế giới của giáo dục, trong một khoảng thời gian tự đặt câu hỏi sâu sắc, Denise quyết định dành 4 năm nghỉ phép để làm sâu sắc thêm sự hiểu biết về cơ thể con người bằng cách nghiên cứu nắn xương.

Đó là thời gian cô khám phá khoa học về Học Thuyết Thiên Thần Truyền Thống. Ngay từ đầu, cô cảm thấy triết lý này đã mở rộng cánh cửa sang một sự hiểu biết sâu sắc về tâm thức, về tâm trí và Tinh thần.

Sau đó, cô dành phần lớn thời gian của mình để làm việc với 72 Thiên Thần của Học Thuyết Thiên Thần Truyền Thống, thông qua cầu nguyện Thiên Thần cũng như phân tích giấc mơ và dấu hiệu hàng ngày; cô trở thành một tình nguyện viên quan trong Universe/City Mikaël (UCM). 

Thông qua những giấc mơ và thiền định, công việc thanh lọc dữ dội và phục vụ dần dần dẫn cô đến Sứ Mệnh của mình trong cuộc sống.

Giờ đây trong một vài năm, cũng như dành thời gian của mình để viết và dạy Yoga Thiên Thần dựa trên công trình nghiên cứu Kaya & Christiane Muller tại nhiều quốc gia, François và Denise đồng sáng lập và hiện chỉ đạo cùng với Kaya & Christiane Phòng Khám Đa Khoa Thực Hành Thiên Thần. Họ hết lòng chào đón và giúp mọi người từ nhiều quốc gia hiểu rõ hơn về những gì họ đang trải qua cả về mức độ biểu tượng và thể chất. Cô cũng là nhà đồng phát triển khái niệm và là giám đốc dự án mới: Thiền Định Tự Nhiên.