Dr. François Bouchard

Giấc mơ - dấu hiệu - biểu tượng - Yoga - sức khỏe

với BS. François Bouchard

 « bạn không chỉ là con người ! »

Đến để ngâm cứu Ngôn Ngữ Biểu Tượng để xoáy sâu hơn Kiến Thức về Giấc Mơ, Dấu Hiệu, Yoga, Sức Khỏe & Trị Liệu của bạn. BS. François Bouchard là Chuyên gia Quốc Tế được biết đến tại nhiều nước và làm việc cùng với Giáo Sư Kaya và Christiane Muller với vai trò là một trong những Giám Đốc chính của Trung Tâm Nghiên Cứu & Giảng Dạy Universe/City Mikäel (UCM), một Tổ Chức Phi Lợi Nhuận. Ông cũng là người đồng sáng lập Nature Zen và Phóng Khám Angelica Pratica tại Canada và Europe.

Ý thức của chúng ta là một cổ máy tính sống và thông qua Ngôn Ngữ Biểu Tượng, chúng ta có thể hiểu được những mã hóa của cảm xúc, suy nghĩ, ký ức và năng lực tâm linh bên trong chúng ta. BS. François Bouchard sẽ trình bày những kỹ thuật cấp tiến để vén màn ký ức của chúng ta để thanh tẩy nghiệp quả của chúng ta với Yoga Thiên Thần và thở Yana, dựa trên việc lặp lại câu niệm trú Thiên Thần.

Bạn có biết rằng những thiên thần tồn tại ngay bên trong tất cả chúng ta, rằng nó chỉ là một biểu tượng của những năng lực và chuyển hóa tâm linh? 

Đến để ngâm cứu lý do nghiệp quả của những căn bệnh và khám phá những chìa khóa và công cụ để chữa lành chính bạn và người khác trên mọi mặt. Những ví dụ thực tế sẽ được chia sẻ, và các câu hỏi từ các học viên hay Giấc Mơ hoặc Dấu Hiệu của từng cá nhân sẽ được giải mã.