TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN Universe/city Mikaël (UCM), là Trung Tâm Giảng Dạy và Xuất Bản chuyên về chủ đề Giải Mã các Giấc Mơ-Dấu Hiệu-Biểu Tượng và các Thiên Thần, tập hợp nhiều nhân tài trong các lĩnh vực giảng dạy, xuất bản, dịch thuật, sức khỏe và phúc lợi, cũng như nghệ thuật và vi tính. Thông qua công việc của mình, những giảng viên, tác giả, và các nhà sáng lập đã cùng nhau khuyến khích đông đảo người tham dự phát triển những phẩm chất tốt đẹp nhất của con người. Trung tâm giảng dạy và xuất bản UCM, thành lập vào năm 2001 tại Sainte-Agathe-des-Monts (Québec, Canada), được khởi đầu bằng câu chuyện về mối duyên mệnh và tình bạn chân thành. Từ khi được thành lập, hàng chục tác giả và cộng sự đã gia nhập vào đội ngũ của UCM. Ngày nay công ty Universe/city Mikaël (UCM) bao gồm một đội ngũ nhân sự lâu dài thường xuyên tổ chức các bài giảng, hội thảo, chương trình đào tạo cũng như biên tập và xuất bản, điều phối hậu cần, lưu trữ, v.v... Công ty cũng được hỗ trợ bởi hơn 420 tình nguyện viên ở nhiều nước, những người đã giúp đỡ tổ chức các chuyến giảng dạy, với việc chuyển biên và phiên dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau, quản lý các văn phòng UCM khắp thế giới, và tất cả những dự án nhân đạo đang được thiết lập và phát triển.