Lịch Thiên Thần

Vào lúc sinh ra đời, một người nhận được ba Thiên Thần Hộ Mệnh. Các Tính Chất và những biến dạng liên quan của họ cho chúng ta thấy những điểm mạnh và những điểm yếu mà chúng ta phải vượt qua trong cuộc sống này. 

1. Thiên Thần Hộ Mệnh ĐẦU TIÊN tương ứng với cơ thể vật chất của chúng ta. Ngài hướng dẫn thế giới của các hành động. Chúng ta có thể xác định ngài trong Lịch Thiên Thần # 1, theo ngày sinh của chúng ta.

2. Thiên Thần Hộ Mệnh THỨ HAI tương ứng với cảm xúc và tình cảm của chúng ta. Ngài cho chúng ta thấy tiềm năng và những đức hạnh mà chúng ta cần trau dồi từ quan điểm cảm xúc. Chúng ta có thể tìm thấy Tên ngài trong Lịch Thiên Thần # 2, theo ngày sinh của chúng ta.

3. Thiên Thần Hộ Mệnh THỨ BA tương ứng với trí tuệ và liên quan đến thế giới của những suy tưởng. Chúng ta có thể xác định ngài trong Lịch Thiên Thần # 3, theo giờ sinh của chúng ta.

Ý nghĩa của các Lịch Thiên Thần đi sâu hơn chiêm tinh học cơ bản bởi vì chúng tương ứng với phương diện biểu tượng trong đời sống hằng ngày. Ví dụ như, trẻ em thường đi học vào 8 giờ sáng, ăn vào buổi trưa và đi ngủ sớm vào buổi tối. Cho dù chúng ta được sinh ra ở bất kỳ đất nước nào, chúng ta vẫn thấy có một cách sống biểu tượng tương đồng. Tương tự với thời gian chúng ta được sinh ra. Theo cách thông thường, chúng ta xem xét thời gian địa phương để tìm Thiên Thần Hộ Mệnh thứ ba của mình. Đây là Thiên Thần tương ứng với trí tuệ của chúng ta. Các Lịch Thiên Thần là phổ quát và có thể được áp dụng ở mọi nước.

Mục tiêu của việc thực hành với các Trạng Thái Ý Thức Thiên Thần bao gồm sự hợp nhất không chỉ ba Thiên Thần Hộ Mệnh, mà còn toàn bộ Kiến Thức mà các Thiên Thần đó đại diện cho.