Lịch Thiên thần

Khi ra đời, mỗi chúng ta đón nhận ba Thiên thần Hộ mệnh. Phẩm chất và những biến dạng liên quan của Thiên thần Hộ mệnh sẽ biểu thị cho chúng ta thấy những điểm mạnh và điểm yếu mà chúng ta cần hoàn thiện trong cuộc đời này. 

1. Thiên thần Hộ mệnh THỨ NHẤT ứng với thể chất của chúng ta. Vị này dẫn dắt thế giới hành động và được xác định trong Lịch Thiên thần số 1 (Lịch Thiên Thần # 1), theo ngày tháng sinh của chúng ta.

2. Thiên thần Hộ mệnh THỨ HAI ứng với tình cảm và cảm xúc của chúng ta. Vị này chỉ ra tiềm năng và đức hạnh chúng ta cần trau dồi về mặt cảm xúc. Chúng ta có thể tìm thấy Tên của vị này trong Lịch Thiên thần số 2 (Lịch Thiên Thần # 2), theo ngày sinh của chúng ta.

3. Thiên thần Hộ mệnh THỨ BA ứng với trí tuệ của chúng ta và liên quan đến thế giới tư duy. Chúng ta có thể xác định vị này trong Lịch Thiên thần số 3 (Lịch Thiên Thần # 3), dựa theo giờ sinh của chúng ta.

Ý nghĩa của Lịch Thiên thần đi sâu hơn nhiều so với chiêm tinh cơ bản vì chúng tương ứng với khía cạnh biểu tượng của cuộc sống hàng ngày. Ví dụ, trẻ em thường đi học lúc 8 giờ sáng, ăn vào buổi trưa và đi ngủ sớm. Ở bất cứ quốc gia nào nơi chúng ta sinh ra, chúng ta đều tìm thấy một cách sống biểu tượng tương tự nhau. Thời gian sinh của chúng ta cũng vậy. Theo cách hành xử phổ quát này, chúng ta quan tâm đến giờ địa phương để tìm Thiên thần hộ mệnh thứ ba của mình. Đây là Thiên thần ứng với trí tuệ của chúng ta. Lịch Thiên thần là phổ quát và có thể được áp dụng ở mọi quốc gia.

Mục tiêu của quá trình làm việc với các trạng thái tâm thức Thiên thần hướng đến hợp nhất không chỉ ba Thiên thần Hộ mệnh của chúng ta, mà toàn bộ Kiến thức mà các Thiên thần đại diện.

Để biết thêm thông tin, chúng tôi khuyên bạn nên tìm đọc cuốn: Sách về Các Thiên thần, Những bí mật được ẩn giấu (The Book of Angels, The Hidden Secrets) của các giảng viên Kaya và Christiane Muller. Bạn cũng có thể khám phá toàn bộ chuyên mục Sách (Books section) và chuyên mục Âm nhạc (Musics section) về Thiên thần, Giấc mơ, Dấu hiệu và Biểu tượng.