10 Aladiah

Phẩm chất

 • Ân sủng Thiêng liêng hoá giải và tha thứ cho mọi lỗi lầm
 • Hóa giải mọi nghiệp quả
 • Sự giàu có về vật chất và tinh thần
 • Sự ngây thơ
 • Tái hoà nhập vào xã hội
 • Năng lực chữa lành tuyệt vời
 • Sự tái sinh, sức khỏe dồi dào
 • Giúp đỡ những người thiệt thòi hơn
 • Những khởi đầu mới, cơ hội thứ hai

Biến dạng con người

 • Thái độ và hành vi khởi tạo các vấn đề và nghiệp quả khó khăn
 • Hành vi sai trái và lỗi lầm lặp đi lặp lại
 • Đời sống tâm linh nguy hiểm, bậc thầy tâm linh giả mạo
 • Sự lãng phí, sự hoang phí
 • Những lời thất hứa
 • Tội ác bị che dấu
 • Sự suy đồi đạo đức
 • Tính cẩu thả
 • Sự thờ ơ, sự lãnh đạm, sự sao lãng
 • Sức khỏe kém, nghiệp quả khó khăn
 • Ham muốn quá độ, nhục dục, sự thèm khát
 • Người phạm tội, kẻ phạm pháp, tù nhân

Tình huống

 • Ân sủng
 • Chứng béo phì
 • Giúp hoá giải nghiệp quả
 • Lang băm
 • Sự cám dỗ
Lịch - Thể Chất:
06 Tháng 5 đến 10 Tháng 5
Lịch - Trí Tuệ:
03:00 đến 03:19
Lịch - Cảm Xúc:
18 Tháng 1 00:00 đến 23:59
30 Tháng 3 00:00 đến 23:59
12 Tháng 6 00:00 đến 23:59
13 Tháng 6 00:00 đến 12:00
27 Tháng 8 00:00 đến 23:59
08 Tháng 11 00:00 đến 23:59
Trú Ngự:
Hochmah
Đặc Tính:
Binah