32 Vasariah

Phẩm chất

 • Sự khoan dung
 • Khả năng tha thứ
 • Sự thông thái vĩ đại giúp chúng ta suy ngẫm, lập kế hoạch, tìm giải pháp và giải quyết các vấn đề
 • Nhà hoạch định, nhà tư tưởng, chiến lược gia
 • Lòng tốt, lòng nhân đức, tính hào hiệp
 • Tính khiêm nhường, sự tử tế
 • Hiểu được ý nghĩa của những thử thách
 • Giúp chúng ta thoát khỏi mặc cảm tội lỗi
 • Tính cao thượng, sự ngay thẳng, ý thức cao về công lý
 • Sự độ lượng bẩm sinh
 • Thẩm phán, quan tòa, luật sư
 • Diễn giả thiên tài
 • Cho phép truy cập vào Bộ nhớ Vũ trụ, Kiến thức về tốt và xấu, thiện và ác
 • Tinh thần rộng lượng

Biến dạng con người

 • Thiếu sự khoan dung, khó khăn để tha thứ
 • Thiếu sự thông thái và lòng tốt, khó khăn hoặc không có khả năng lập kế hoạch, suy nghĩ, tìm giải pháp, giải quyết vấn đề
 • Sự trả thù
 • Bất công, nhục nhã, oán giận, mang ác cảm
 • Tội lỗi, sự kết tội, sự lên án
 • Trốn tránh khi phải đối mặt với trách nhiệm, khó phân biệt được tốt và xấu, thiện và ác
 • Kháng cự lại sự tiến hoá, nuôi dưỡng ý định có hại cho người khác
 • Quá khắt khe về mặt đạo đức, chủ nghĩa đạo đức, ảnh hưởng có hại
 • Bệnh tình có thể trở nên tồi tệ hơn
 • Tập trung vào những kí ức xấu
 • Tự phụ, vô lễ, thô lỗ
 • Kiêu ngạo, thực dụng

Tình huống

 • Bộ nhớ
 • Bồi thẩm đoàn
 • Chứng hay quên, sự sơ suất, đãng trí
 • Công lý
 • Khả năng diễn thuyết, các vấn đề liên quan đến khả năng diễn thuyết
 • Pháp luật, Tôn trọng pháp luật
 • Sự kết tội
 • Sự khiêm nhường
 • Sự kiện tụng, sự tranh chấp
 • Sự tội lỗi, cảm giác tội lỗi
 • Thẩm phán, quan tòa
 • Tính hào hiệp
 • Tính trung thực
 • Trí nhớ, Đãng trí
Lịch - Thể Chất:
29 Tháng 8 đến 02 Tháng 9
Lịch - Trí Tuệ:
10:20 đến 10:39
Lịch - Cảm Xúc:
08 Tháng 2 00:00 đến 23:59
22 Tháng 4 00:00 đến 23:59
05 Tháng 7 12:00 đến 23:59
06 Tháng 7 00:00 đến 23:59
18 Tháng 9 00:00 đến 23:59
30 Tháng 11 00:00 đến 23:59
Trú Ngự:
Hesed
Đặc Tính:
Yesod