37 Aniel

Phẩm chất

 • Phá vỡ mô thức cũ
 • Giúp chúng ta hiểu được các chu kỳ của cuộc sống và sự tiến hóa
 • Nghiên cứu về Lịch sử, về nguyên nhân và kết quả
 • Hiểu về Luật Nhân quả, việc mà chúng ta thu hút những ai tương đồng chúng ta và chúng ta gieo gì gặt nấy
 • Thay đổi tư duy, ý tưởng mới
 • Phát triển ý chí độc lập
 • Giúp gột rửa, thanh tẩy các ký ức tiêu cực liên quan đến tình dục, sự phụ thuộc cảm xúc và tất cả hình thức nghiện ngập
 • Làm chủ bản thân khi đối diện với sự thôi thúc mãnh liệt về tinh thần và cảm xúc
 • Sự tự chủ tâm linh
 • Giải phóng chúng ta khỏi các thế lực và cảm xúc tiêu cực
 • Người mang đến các khái niệm và khoa học mới của Vũ trụ
 • Khuyến khích tính mới lạ

Biến dạng con người

 • Khó khăn, từ chối hoặc sợ thay đổi
 • Có khuynh hướng sống với những ký ức cũ
 • Triết lý duy vật, tư duy thực dụng quá mức
 • Không hiểu hoặc phớt lờ Luật Nhân Quả, việc chúng ta gieo gì gặt nấy
 • Sự kháng cự lại các xu hướng mới
 • Dính mắc vào các cấu trúc và những điều xưa cũ
 • Sự khuất phục vật chất
 • Bị mắc vào vòng luẩn quẩn của những suy nghĩ cũ kỹ
 • Cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ để duy trì hiện trạng
 • Lừa bịp, đồi bại, tư duy và tinh thần sai lạc
 • Người có tư tưởng truyền thống cổ hủ, khó lay chuyển
 • Tất cả hình thức nghiện ngập
 • Nói về những điều mình không biết

Tình huống

 • Sự buông bỏ
 • Sự phụ thuộc
 • Sự thay đổi (nói chung)
Lịch - Thể Chất:
24 Tháng 9 đến 28 Tháng 9
Lịch - Trí Tuệ:
12:00 đến 12:19
Lịch - Cảm Xúc:
13 Tháng 2 00:00 đến 23:59
27 Tháng 4 00:00 đến 23:59
11 Tháng 7 00:00 đến 12 Tháng 7 23:59
24 Tháng 9 00:00 đến 25 Tháng 9 23:59
05 Tháng 12 00:00 đến 23:59
Trú Ngự:
Guebourah
Đặc Tính:
Tiphereth