45 Sealiah

Phẩm chất

 • Động lực, sự thuần khiết của ý định
 • Tìm lại được sức mạnh ý chí, sự chú tâm và sự tập trung
 • Sự hăng hái, sự nhiệt tình, nguồn hy vọng
 • Sự tỉnh thức, động cơ của Vũ trụ giúp đánh thức những ai đang còn mê ngủ
 • Khởi động lại những gì đã bị sa lầy, bị mắc kẹt
 • Đem lại hy vọng cho những người bị sỉ nhục và bị tước đoạt
 • Dẹp bỏ thói tự phụ và tính phù phiếm
 • Làm lương tâm của chúng ta trở nên cao quý
 • Trở về với nguồn sinh lực hài hòa
 • Người mang đến sức khoẻ và sự chữa lành
 • Đấng bảo hộ của bốn yếu tố: lửa, không khí, nước, đất

Biến dạng

 • Thiếu hoặc thừa động lực và sự nhiệt tình
 • Tự phụ, kiêu ngạo, quá đáng
 • Sự tăng động, hoặc tình trạng trì trệ, sự biếng nhác, thiếu năng lượng
 • Chỉ biết có mình, chuyên chế, khó chung sống
 • Sự mất cân bằng và kích hoạt các hiện tượng tự nhiên (động đất, lũ lụt, hạn hán, lốc xoáy, thiên tai, núi lửa phun trào) và các trạng thái tương ứng bên trong
 • Cuộc sống khó khăn, nhiều thử thách
 • Quá nhiều hoặc không đủ sự tự tin và sự tự kiểm soát, thiếu tự chủ
 • Sự phóng đại, có khuynh hướng muốn ép buộc Số phận

Tình huống

 • Cơ bắp
 • Cơn bão
 • Lưng
 • Sự kích thích
 • Sự lười biếng
 • Sự lạc quan
 • Sự nhiệt tình, thiếu nhiệt tình
 • Sự suy yếu, nhược điểm
 • Sự tỉnh thức
 • Sự tự tin, thiếu tự tin
 • Trái tim
 • Tính tự cao tự đại, tự cho mình là trung tâm
 • Ý chí, sức mạnh ý chí
Lịch - Thể Chất:
03 Tháng 11 đến 07 Tháng 11
Lịch - Trí Tuệ:
14:40 đến 14:59
Lịch - Cảm Xúc:
21 Tháng 2 00:00 đến 23:59
05 Tháng 5 00:00 đến 23:59
19 Tháng 7 00:00 đến 23:59
02 Tháng 10 00:00 đến 23:59
13 Tháng 12 00:00 đến 23:59
Trú Ngự:
Tiphereth
Đặc Tính:
Tiphereth