Những Dự Án cho tương lai ... Giấc mơ sẽ được xây dựng ...

NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH

Mỗi năm, tổ chức UCM phi lợi nhuạn cần những khoản tài chính mới để hiện thực hóa sự phát triển của nó. Nếu bạn mong muốn, bạn cũng là người đóng góp, theo cách bạn cần, có thể chắc chắn giúp đỡ Giáo Lý tiếp tục lan tỏa khắp thế giới. Trong mẫu đóng góp, bạn có thể góp phần in ấn những cuốn sách mới và do đó hỗ trợ cộng đồng phát triển UCM.

CẤU TRÚC DỰA TRÊN SỰ TÌNH NGUYỆN ...

Universe/Cité Mikaël cơ bản là cấu trúc dựa trên tình nguyện viên. Ở thời điểm này, chỉ một số ít người được trả công và nhận một mức lương vừa phải. 

Với sự quản lý vị tha, UCM đã từng luôn truyền cảm hứng, hình mẫu của sự tận tâm, tình nguyện, mẫu mực và cống hiến nhân đạo. Triết lý nhân đạo, được truyền cảm hứng từ những người đồng sáng lập ra nó, Kaya, Christiane Muller, Jean Morissette và Nathalie Lavergne, đã trở thành một nguồn năng lượng, sự cam kết và phát triển cho 450 tình nguyện viên khắp thế giới.

NẾU BẠN THÍC THÚ THAM GIA CÙNG CHÚNG TÔI ... 

Thông qua ý tưởng, tài năng, khả năng, và những nguồn lực mà bạn có thể xử lý, đây là một cơ hội nâng cao vị thế, nếu bạn mong muốn như vậy, để giúp lan tỏa Giáo Lý này khắp thế giới. Bạn có thể đạt được lợi ích khi Làm việc với Thiên Thần, giấc mơ, dấu hiệu, và ngôn ngữ biểu tượng.

biẾT RẰNG MỖI SỰ KHAI TÂM, MỖI Ý TƯỞNG, MỖI THÁCH THỨC CÓ NỀN TẢNG VÀ NƠI CHỐN SÁNG TẠO CỦA NÓ BÊN TRONG SỰ TOÀN THỂ ...

Nếu bạn cảm thấy tiếng gọi một hành động đóng góp thiện nguyện tài chính, xin hãy liên hệ với người quản trị tình nguyện của chúng tôi, Jean Morissette tại: goodwill@ucm.ca

 

VỀ SỰ ĐÓNG GÓP QUA THẺ TÍN DỤNG, BẠN CÓ THỂ SỬ DỤNG HỆ THỐNG AN TOÀN: PAYPAL; vỀ CHUYỂN KHOẢN HAY SÉC, HÃY GỬI CHO CHÚNG TÔI THEO TÀI KHOẢN SAU:  

UNIVERSE/CITY MIKAËL (UCM)
Non-profit inc. (CANADA)
53, St-Antoine Street, Ste-Agathe-des-Monts, Qc, J8C 2C4 - Canada
BANK : Caisse Populaire Desjardins, 
77 rue Principale
, Ste-Agathe-des-Monts (Québec) Canada J8C 3A1
Beneficiary : Universe/City Mikaël (UCM) non profit organization, inc.
Account number : 082-643
-8
Branch : 30190 / Transit : 815
SWIFT : CCDQCAMM
Reference: Donation (Ghi chú: Nếu bạn mong muốn, xin hãy để lại tên và địa chỉ của bạn để chúng tôi tham khảo)