Ấn Độ 2018

 


Kaya Và Christiane sẽ là diễn giả tại hội nghị GFSS tại thung lũng kim tự tháp họ sẽ mang tới các buổi WORKSHOP về Giấc mơ, dấu hiệu và ngôn ngữ biểu tượng.

họ cũng sẽ thực hiện buổi RETREAT về giấc mơ tại LADAKH với SANTHOSH và HARITHA NAYAK.

họ cũng sẽ ở lại ấn độ từ 24 tháng 11 đến ngày 9 tháng 12 cho buổi Huấn luyện DSSI ở GOA, ấn độ. thông tin chi tiết sẽ được thông báo sớm.    

  

Giáo sư Kaya và Christiane Muller đã giảng dạy về các chủ đề này hơn 20 năm cho các Bác sĩ, Giáo sự, BS tâm lý, BS tâm thần, Y tá, Nhà trị liệu, v.v từ rất nhiều đất nước. Họ đã có nhiều Tổ Chức ở các nước khác nhau, cũng như ở Ấn Độ với Tổ Chức Universe/City Mikaël (UCM) Ấn Độ.

 

Dưới đây là vài hình ảnh kỷ niệm những lần viếng thăm ấn độ của Kaya và Christiane...

Chúng tôi muốn cảm ơn với cả trái tim, Giám Đốc của UCM Ấn Độ: Ông Shreans & Pink Daga và gia đình của họ, Santosh Sujir & Haritha Nayak cho sự tổ chức, chia sẽ tuyệt vời, cùng sự hỗ trợ và giúp đỡ Thiên Thần.