Sự Kiện tại Ấn Độ 2015

 

Ngày

Địa Điểm Người Liên Hệ

Email

Điện Thoại

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Một vài hình ảnh về chương trình diễn ra tại Ấn Độ vào tháng 3-4 năm 2014. 

Chúng tôi chân thành cảm ơn Mr. Shreans & Pink Daga  và gia đình, Santosh Sujir & Haritha Nayak, Mahesha & Anil Sinha vì sự tổ chức, chia sẻ và hỗ trợ tuyệt vời của các vị. 

HẸN GẶP LẠI CÁC BẠN SỚM VÀO THÁNG 3/2015.... :) THÂN GỬI NHỮNG LỜI CHÚC THÁNH THIỆN TỚI CÁC BẠN, KAYA & CHRISTIANE