Khám phá Hội thảo của KAYA về giải mã giấc mơ, ngôn ngữ và dấu hiệu

Khám phá một nguồn kiến thức phi thường về giãi mã giấc mơ, ngôn ngữ và biểu tượng thông qua hội thảo được ghi lại của Kaya. Qua các buổi hội thảo dài 1 tiếng rưỡi này, bạn có thể xoáy sâu kiến thức và sự thấu hiểu về giấc mơ, dấu hiệu và biểu tượng của bạn. Mỗi hội thảo là độc nhất và sẽ phân tích và mở rộng trên nhiều đề tài khác nhau – một bản tóm tắc sẽ được cung cấp cho bạn mỗi phần ghi âm. Một cuộc gặp gỡ và chia sẻ phi thường về kiến thức mà sẽ hỗ trợ bạn rất lớn trong việc thấu hiểu giấc mơ của chính bạn hơn. 

Kaya được coi là một trong những chuyên gia vĩ đại khắp quốc tế về giãi mã giấc mơ, dấu hiệu và biểu tượng. Ông đã viết một số ấn phẩm bán chạy nhất về các đề tài này và sách của ông xuất hiện ở 43 đất nước khắp thế giới.