• Bannière Certificat 3 Formation IRSS

CHỨNG chỉ 3 (C3)

2 hội thảo 4 ngày

Chương trình hội thảo và đào tạo trực tuyến 158 giờ

+ 33 tuần nộp và sửa bài của Nhật ký giấc mơ với một giáo viên UCM đã được chứng nhận

+ Bài tập nghiên cứu cá nhân (PR - Personal Research) & Đánh giá kiến ​​thức (EK - Evaluation of Knowledge)

Để biết thông tin về học phí, vui lòng liên hệ chúng tôi qua địa chỉ email:

dssi.training@ucm.in (đăng ký học tại Hoa Kỳ, Anh, Ấn Độ, Nhật Bản, Úc và các quốc gia khác)

dssi.training@ucm.vn (tại Việt Nam)

UCM cũng dành các Học bổng cho những ai có thu nhập hạn hẹp và có ý nguyện học DSSI,

tùy theo yêu cầu và phải được chấp thuận.

  

CHỦ ĐỀ: 

Để phân tích biểu tượng ẩn sâu trong các sự kiện bên ngoài cũng như bên trong nội tâm, nhằm truy cập vào ngôn ngữ bí mật của ký ức và sự giáo dục, và giải mã sâu hơn. Mục đích của chương trình huấn luyện này ưu tiên cho những kiến thức về hành trang cảm xúc, trí tuệ và cơ thể vật lý mỗi cá nhân cũng như là năng lực cảm nhận với bất kỳ những điều gì được hé lộ cho chúng ta trên mọi cấp độ - điều chính yếu là tiến đến trị liệu mối quan hệ sâu sắc giữa cơ thể và vô thức.  

Nền tảng của chương trình đào tạo « Hiểu bản thân » (Hội thảo và giảng dạy trực tuyến)

 • Giới thiệu: ý tưởng, khái niệm và lý tưởng của tôi, sức mạnh thực sự của chúng và những hạn chế của chúng...
 • Sự hiểu biết của tôi về cuộc sống...
 • Sự hiểu biết của tôi về khái niệm thiện và ác...
 • Sự hiểu biết của tôi về vật chất...
 • Sự hiểu biết của tôi về cơ thể, tâm hồn, tâm trí và tinh thần...
 • Sự hiểu biết của tôi về cái chết...
 • Sự hiểu biết của tôi về công việc...
 • Sự hiểu biết của tôi về kỳ nghỉ...
 • Sự hiểu biết của tôi về tiền...
 • Sự hiểu biết của tôi về tình yêu...
 • Hiểu biết của tôi về gia đình...
 • Hiểu biết của tôi về sức khỏe...
 • Sự hiểu biết của tôi về các mối quan hệ trị liệu...

Các chủ đề liên quan đến biểu tượng và mối quan hệ trị liệu nói chung:   

« … và bạn sẽ biết Vũ Trụ » (Hội thảo và giảng dạy trực tuyến)

 • Biểu tượng tập thể trong giấc mơ và trong thực tế: giới thiệu và thực hành
 • Sức mạnh tiềm ẩn của truyền thông... tác động thực sự của chúng đối với ý thức cá nhân và xã hội...
 • Giáo dục trong quá khứ, hiện tại và tương lai... làm thế nào nuôi dạy con cái chúng ta và hướng tới sự hòa hợp...
 • Khuôn mặt ẩn giấu của chủ nghĩa duy vật...
 • Khuôn mặt ẩn giấu của chủ nghĩa tôn giáo cực đoan ...
 • Học cách xây dựng một xã hội sáng ngời
 • Đơn giản tự nguyện: không tưởng hoặc một con đường thực tế...
 • Ngôn ngữ bí mật của môn học địa chính trị...
 • Hiểu biết và tham gia vào sự tiến hóa tập thể...
 • Giới thiệu về mối quan hệ trị liệu: chìa khóa để lắng nghe suy nghĩ của người khác...
 • Giới thiệu về phân tích biểu tượng của người khác: phân tích tâm trí và hình mẫu xã hội của học viên khác... Hội thảo và công việc thực hành.
Yêu cầu để được cấp Chứng nhận (3 năm, C1-C2-C3):
 • Nộp bài về giấc mơ mỗi tuần trên Cổng thông tin Trang web Đào tạo DSSI 
 • Nộp bài tập Nghiên cứu Cá nhân sau 2 tuần một lần trên Cổng thông tin Trang web Đào tạo DSSI 
 • Nộp bài đánh giá Kiến thức cho mỗi Hội thảo trên web (cứ sau 2 tuần) và mỗi Khóa học Trực tuyến (cứ sau 2 tuần) trên Cổng thông tin Trang web Đào tạo DSSI

Hoàn thành ít nhất 85% bài tập về giấc mơ, bài tập nghiên cứu cá nhân, và đánh giá kiến thức trong giai đoạn theo học DSSI và được cấp Chứng nhận sau 3 năm (C1-C2-C3).