• Bannière Licence 2 Formation IRSS

KHÓA HỌC TRỊ LIỆU DSSI 2

Khóa học bao gồm 2 hội thảo bốn ngày (72 giờ) và 86 giờ đào tạo trực tuyến + làm việc cá nhân với giáo viên mỗi tuần

Điều kiện đầu vào: Chuyên gia trị liệu DSSI Cấp độ 1

 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC DSSI

Khóa học về Giải mã Giấc mơ, Dấu hiệu & Ngôn ngữ Biểu tượng (DSSI) phù hợp cho bất cứ ai có rung cảm sâu sắc  để giúp đỡ người khác trong cuộc tìm kiếm hạnh phúc nội tâm của họ, trong công việc hay trong cuộc sống hàng ngày của họ. Khóa đào tạo này cung cấp các chìa khóa để phát triển và nâng cao hiệu quả của những người làm việc, hoặc được mời gọi để làm việc, trong các lĩnh vực về sức khỏe thể chất, tâm lý và năng lượng. 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI ẤN ĐỘ

Khóa học DSSI 2 năm là một khóa đào tạo thực tế về Giải mã giấc mơ, Dấu hiệu & Biểu tượng. Khóa học này đào tạo sinh viên trở thành nhà trị liệu chuyên ngành bằng ngôn ngữ biểu tượng và ứng dụng trong các mối quan hệ trị liệu. Thông qua khóa học chuyên sâu kéo dài hai năm này, Trung tâm Giảng dạy và Nghiên cứu UCM cam kết đào tạo các chuyên gia để xây dựng các mối quan hệ trị liệu chất lượng cao, hiệu quả với những ai cần tham vấn một nhà trị liệu DSSI. Khóa học cấp bằng trị liệu DSSI cũng cung cấp cho học viên cơ hội học cách cung cấp năng lượng chữa bệnh tích hợp trong Công vụ Thiên thần và Ngôn ngữ biểu tượng. Học viên sẽ học một kỹ thuật gọi là Angelica Yantra, đây là một kỹ thuật Reiki rất tiên tiến, tích hợp sự hiểu biết về Ngôn ngữ biểu tượng và thực hành Niệm Thiên thần.

NĂM 2: CHUYÊN GIA TRỊ LIỆU DSSI CẤP ĐỘ 2

 • Tham gia hai hội thảo 4 ngày tại Ấn Độ
 • Học chuyên sâu về phương pháp trị liệu DSSI thông qua 15 khóa học trực tuyến
 • Đối tượng của các khóa học trực tuyến cho chuyên gia trị liệu DSSI Cấp độ 2
  • Đạo đức và Deontology
  • Nổi loạn và xung đột
  • Chấp nhận vô điều kiện Kế hoạch cuộc sống của mình
  • Tình dục và những khó khăn liên quan
  • Tương tác giữa tích cực và tiêu cực, giữa +-
  • Tính siêu việt của những xung đột nội tâm
  • Sự bảo vệ
  • Bản chất sâu sắc của con người và vũ trụ
  • Giảng dạy tâm linh
  • Thuật giả kim và cơ hội thứ hai
  • Hôn phối giữa tinh thần và vật chất
  • Giới thiệu và trình bày về bản thân và Sứ mệnh cuộc đời
  • Y học toàn cầu
  • Thiết lập hoặc phát triển một phòng khám điều trị
 • Keeping a Dream Journal and submitting a dream interpretation analysis each week via the DSSI Portal, for individual revision by a teacher
 • 17 weekly Webinars in English (and also 17 weekly webinars in French for those who wish) 
 • Access to Online Evaluations of the weekly Webinars and 4-hour Webinar Training Courses
 • All year access to the 4-hour Online Training Courses for Certificates 1, 2 and 3
 • Become an assistant for 1-2 C1-C2-C3 students and revise their Dream Journal analyses each week online via the DSSI Web Portal
 • In-depth personal research in symbolic language, participation in editing words for a future Dictionary of Symbols (2 words per month)
 • Personal research and in-depth reflection on various subjects, an analysis of one’s personal life, one’s home, choice of clothes, food, interpersonal relationships, etc.
 • Apprenticeship of Angelica Yantra, a highly advanced energy treatment technique that integrates the understanding of symbolic language and the use of Angel Mantras
 • Apprenticeship of Angelica Yana, a breathing technique coupled with meditation and reading, decoding the symbolic images received in waking dreams
 • Practical apprenticeship of energy healing, where the student practices energy healing with relatives (2 times per month)
 • Practical apprenticeship of therapeutic communication, recorded guided meditations during the year to be commented on and revised by a teacher (2 times per month)
 • In the 2nd year of the DSSI Therapist’s Degree Course, the aspiring therapist is required to write a 20-25-page dissertation on a subject related to the DSSI therapeutic approach
 • Intensive period of examinations to evaluate each student’s progress, understanding and skills

LIFE ETHICS AND ACCREDITATION

As in certain professions, the personal life ethics of assistant-therapists will be examined in order to ensure the quality of certified therapists. To obtain a DSSI Therapist’s Degree, students are required to have healthy life ethics and to undertake the rigorous process of examination, set to as certain students’ Knowledge, capacity and qualities to be a certified DSSI Therapist. The teaching committee reserves the right to refuse access to the DSSI Therapist Degree Course and also reserves the right not to grant a diploma to any student who does not meet the standards required to become an accredited DSSI therapist. Furthermore, for all those who receive the diploma, there is also an annual verification of the DSSI Therapist’s Degree accreditation to validate the quality of the certified therapists’ long-term commitment.

To receive the DSSI Therapist’s Degree, it is essential that the aspiring therapist be vegetarian. We believe it is self-evident that when we wish to help humanity, our food choices must also reflect a profound commitment to respect life and the animal world. However, it is not necessary to become vegan; yoghurt and cheese may be included but not cow’s milk. 

EXAMINATIONS AND ACCREDITATION

A 2-day intensive period of examinations is held each year, where all facets of the DSSI Course will be tested and evaluated (knowledge of symbolic language applied to a vast range of subjects, ability to interpret dreams directly, capacity to adapt appropriately, etc.) These 2 days’ examinations are held on-site, at the seminar locations, without access to the Dictionary, The Source Code or any mobile device in order to evaluate students understanding of the symbolic dynamic and to truly know each student’s level.

During this 2-year Degree Course, there is continual assessment of all work, which is graded and recorded (dream journals, revision of dream journal analyses as an assistant, personal research and practical work, evaluations of the 4-hour Online Training Courses and the weekly Webinars, examinations during each seminar, etc.).

ACCREDITATION AND VISIBILITY / EMPLOYMENT PERSPECTIVES

DSSI therapists will benefit from a highly visible platform to present their services via our website, which is one of the most visited websites in the field of personal development. This platform, at the disposal of DSSI Therapists to present their services, will however be subject to strict rules respecting the DSSI code of ethics.    

An accredited DSSI Therapist may work in an already existing Angelica Pratica Clinic, set up a new AP Clinic subject to approval of the teaching committee, or work in an already-existing independent practice.

NOTE: It is also possible to follow the DSSI Therapist Degree Course simply for one’s own personal development, without necessarily becoming a therapist. To do so, please enroll via the DSSI Therapist Degree Continuum page and select Option 2.