• Banniere Continuum Certificat Formation IRSS

CHỨNG NHẬN DSSI CONTINUUM

Điều kiện tiên quyết: Chứng chỉ 1, 2 & 3

 

MỤC TIÊU:

DSSI Continuum cho phép sinh viên đã hoàn thành Chứng nhận 1, 2 & 3 để hoàn thiện việc thực tập và tiếp tục chương trình đào tạo rồi chuyển sang Khóa học Trị Liệu 2 năm, hoặc những người muốn tiếp tục phát triển bản thân thông qua các công cụ đào tạo của chương trình DSSI.

Chứng nhận DSSI Continuum bao gồm:

  • 33 tuần nộp bài Nhật ký giấc mơ được sửa bởi một giáo viên mỗi tuần
  • 17 tuần Webinar bằng Tiếng Anh (và 17 tuần Webinar bằng tiếng Pháp dành cho những có nguyện vọng)
  • 14 tuần nộp bài Nghiên Cứu Cá Nhân do một giáo viên kèm cặp xuyên suốt 1 năm chỉnh sửa và hướng dẫn

Truy cập vào tất cả các buổi đào tạo trực tuyến kéo dài 4 giờ cho Chứng nhận 1, 2 & 3 trong suốt một năm
Truy cập vào phần Đánh giá trực tuyến về Webinar và phần Đào tạo có độ dài 4 giờ

* Tùy chọn: Sinh viên Continuum cũng có thể tham dự 2 hội thảo kéo dài bốn ngày cho Chứng nhận 1, 2 hoặc 3