Khóa đào tạo DSSI - Chương trình Quốc tế

  • DSSI Training

 

Khóa ĐÀO TẠO GIẢI MÃ GIẤC MƠ, DẤU HIỆU VÀ BIỂU TƯỢNG (DSSI)

Trung tâm Nghiên cứu & Giảng dạy Universe/City Mikaël (UCM) hân hạnh cung cấp chương trình đào tạo phương pháp giải mã giấc mơ, dấu hiệu và biểu tượng dựa trên công trình nghiên cứu của Kaya & Christiane Muller. Chương trình này dành cho tất cả những ai mong muốn tìm hiểu chuyên sâu, cũng như để đạt chứng nhận nghiệp vụ bác sĩ chuyên khoa tâm lý, chuyên gia, và/hoặc giảng viên chuyên nghiệp trong lĩnh vực này.

Chương trình học bằng tiếng Anh từ tháng 2 đến tháng 11 mỗi năm: 
Chương trình DSSI tiếp theo sẽ bắt đầu trong tháng 2 năm 2020

Chúng tôi nhận Đăng ký đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019 (số lượng đăng ký có hạn)