• Bannière Connaissance Formation IRSS

KHÓA ĐÀO TẠO KIẾN THỨC – CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NAM VÀ ẤN ĐỘ

Điều kiện tiên quyết: Đã đọc xong cuốn sách “Sách Về Những Thiên Thần, Giấc Mơ – Dấu Hiệu – Thiền Định, Bí Mật Ẩn Giấu” 

 

MỤC TIÊU

Khóa Học Đào Tạo Kiến Thức DSSI là một khóa học cho phép những người muốn ghi danh vào khóa học này hoạt động như những sinh viên độc lập. Chương trình này không nhằm mục đích cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên, nhưng sẽ giúp họ khám phá Chương Trình DSSI với 15 Khóa học Online (từ Chứng chỉ 1, 2, và 3 theo chương trình khép kín) và Các Webinar do Kaya dẫn dắt. Đây là một chương trình tuyệt vời với những ai mong muốn thấu hiểu tri thức về phát triển bản thân thông qua giấc mơ, dấu hiệu và biểu tượng.

Khóa Đào Tạo Kiến Thức DSSI bao gồm:

  • Phần 1 Giới Thiệu về Giấc Mơ, Dấu Hiệu & Phân Tích Biểu Tượng
  • 144 giờ học Online (Từ Chứng chỉ 1, 2 hoặc 3 theo chu trình đào tạo hiện tại)
  • 17 tuần Webinars bằng Tiếng Anh