BS. François bouchard Sẽ lưu giảng ở Việt nam từ tháng 1 đến tháng 6 2018
để mang đến những buổi talk và workshop về trí tuệ cảm xúc, giấc mơ, dấu hiệu, biểu tượng & yoga

 

* trí tuệ cảm xúc
* YOGA Thiên thần
Xem trước:

* chú niệm, chữa lành, thở
* các RETREAT | WORKSHOP | PUBLIC TALK | trị liệu cá nhân

 

 

sự kiện sắp tới 2018

để biết thêm thông tin, vui lòng gửi tin vào facebook của chúng tôi: https://www.facebook.com/giaimagiacmovn/