Vietnam 2019

PROFESSORS KAYA AND CHRISTIANE MULLER WILL BE BACK IN VIETNAM
FROM march 04 TO 20, 2019 TO GIVE LECTURES AND TO DO THE DSSI TRAINING

TOUR " TRUE JOY AND ABUNDANCE WITH ANGELIC FAMILY - MARCH 2019 "

PROFESSORS KAYA & CHRISTIANE MULLER AND ANTHONY & KASARA DI BENEDETTO

The first-ever 3 generations of Angelic Family come to Vietnam to share the importance and values of Emotional Intelligence and Symbolic Language for all questions we have in life.

A concrete example of Happiness and Harmony through generation

Cùng với Giảng viên Kaya & Christiane Muller và Anthony & Kasara Di Benedetto

Lần đầu tiên, 3 thế hệ Gia đình Thiên thần đếnViệt Nam để chia sẻ tầm quan trọng và giá trị của Trí tuệ cảm xúc - Ngôn ngữ Biểu tượng cho tất cả các câu hỏi xoay quanh cuộc sống của chúng ta.

Một hình ảnh thực tế về Hạnh phúc và Hài hòaqua các thế hệ.

Liên hệ
[w] www.ucm.ca [e] org@ucm.vn
[t] 0869119072 (HCMC) I 0869119875 (Hanoi)
Date Topic Venue Contact Register
Tuesday, March 05 at 6:00 P.M Conférence

EMOTIONAL HEALING MEDITATION WITH ANGEL #69 ROCHEL

HCMC 0869119072 Register at link
Wednesday, March 06 at 6:00 P.M Conférence


KEYS OF UNDERSTANDING LIFE: EMOTIONAL INTELLIGENCE & SYMBOLIC LANGUAGE

HCMC 0869119072  Register at link
March 07 - 10 from 8 A.M to 5 P.M Serminar


DSSI TRAINING 2019

HCMC 0869119072 Email: dssi.training@ucm.vn 
Monday, March 11 at 6:00 P.M Conférence


EMOTIONAL HEALING MEDITATION WITH ANGEL # 70 JABAMIAH

HCMC 0869119072 Register at link
Thursday, March 14 at 6:00 P.M Conférence
TRUE JOY AND ABUNDANCE WITH ANGELIC FAMILY

Hanoi 0869119875 Register at link 
Friday, March 15 at 6:00 P.M Workshop


ANGEL TRAINING WITH ANGEL #27 YERATHEL - DEVELOPING DIVINE CONFIDENCE

Hanoi 0869119875 Register at link
Saturday, March 16 from 8 A.M to 5 P.M Workshop
HOW TO BECOME A PURE DIAMOND, WITH EMOTIONAL INTELLIGENCE & SYMBOLIC LANGUAGE?

Hanoi 0869119875 Register at link
Sunday, March 17 from 8 A.M to 5 P.M Workshop
HOW TO BECOME A PURE DIAMOND, WITH EMOTIONAL INTELLIGENCE & SYMBOLIC LANGUAGE?

HCMC 0869119072 Register at link