NHỮNG HỘI THẢO TƯƠNG TÁC TRÊN internet VỀ DIỄN GIẢI GIẤC MƠ - DẤU HIỆU - BIỂU TƯỢNG VỚI Kaya
 

Mỗi tháng một lần vào lúc 12:30 trưa giờ New York (EDT) - 9:30 sáng giờ Los Angeles (PDT) - 17:30 chiều giờ London/Edinburgh (BST) - 22:00 giờ Mumbai, bạn có thể tham dự một hội thảo trên mạng, chỉ một lần hoặc lúc này hay lúc khác, hoặc đăng ký cho một quý, 6 tháng, hoặc toàn bộ, như bạn muốn.  

Gặp gỡ Kaya trực tiếp trên internet và thông qua chuyện trò ('chat'), bạn có thể nói với ông trong suốt những buổi hội thảo: bạn có thể đặt câu hỏi, hỏi trực tiếp về giải mã giấc mơ, dấu hiệu và biểu tượng... một cơ hội duy nhất trên thế giới để học hỏi về những giấc mơ và những biểu tượng... chia sẻ hay đơn giản là lắng nghe, một cách thầm lặng hay đồng thời cùng với mọi người từ một số nước khác.

Lưu ý: Để được Kaya diễn giải trong hội thảo, những người tham dự có thể gửi những giấc mơ của họ về địa chỉ sau:  webinar@ucm.ca

Ngôn ngữ của hội thảo là tiếng Anh.

 

HỌC CÁCH DIỄN GIẢI NHỮNG GIẤC MƠ & BIỂU TƯỢNG - KhóA HỌC TRÊN UDEMY CỦA Kaya
 

Hoàn thành thông tin đầy đủ và đăng ký khóa học: https://www.udemy.com/the-secret-code-of-dreams-and-signs/

"Bạn có biết rằng chỉ một giấc mơ, nếu được hiểu rõ, có thể thay đổi một cuộc sống và một số phận? 

Khóa học được trình bày với một cách thức rất đơn giản, dễ tiếp cận bởi Kaya, một trong những giáo sư và chuyên gia biểu tượng học về giải mã giấc mơ quan trọng nhất.

Khóa học được chuẩn bị để nâng cao nhận thức của học viên để học hỏi cách phân biệt và hiểu được tầm quan trọng và tác động của những giấc mơ lên hành vi, cảm xúc và lối tư duy của chúng ta. 

Biết cách giải mã những giấc mơ giúp chúng ta sáng tạo và gia tốc quá trình tiến hóa của mình. Về lâu dài, nó giúp cho những người có trách nhiệm, những người biết phân biệt tốt và xấu và ra quyết định một cách có ý thức, nâng cao nhận thức của họ lên với một sự hiểu biết sâu sắc về chương trình cuộc sống của họ và của những người khác. Nó tạo ra khả năng du hành về quá khứ (những ký ức), trong hiện tại và cũng mở ra những cánh cửa của những khả năng mà chúng ta có thể trở thành. Nó trao tặng một nền tảng cơ bản để hiểu rằng trước khi là vật chất, mọi thứ là siêu hình. 

Khóa học này dẫn dắt học viên nhằm hiểu tốt hơn những ký ức ẩn náu đằng sau những nỗi sợ, đằng sau những hạn chế. Chương Trình Giới Thiệu Giấc Mơ rất cao cấp này được gọi là Những Giấc Mơ & Những Biểu Tượng, Mã Nguồn, cung cấp những cung cụ có thể tiếp cận được và kiến thức đến tất cả các học viên ở mọi lứa tuổi."